Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Για την Παρασκευή 23 Απριλίου ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 (ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 23η Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων».

2. Λήψη απόφασης για μεταφορά της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021».

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 6343/19-04-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022» για την ομάδα Α (προμήθεια υγρών καυσίμων).

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση