Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Με βάση την αριθμ. 183/09-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω82ΥΩΨΠ-ΜΛΒ:

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας) για την υπηρεσία με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.408,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ.7013/20-05-2020 διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 8/23-04-2020 μελέτης του Δήμου και θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, την 08-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και μελέτης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς επίσης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου:www.alexandria.gr, ενώ πληροφορίες γι΄αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος-Γραφείο 6) του Δήμου Αλεξάνδρειας, Ταχυδρ. Δ/νση Εθν. Αντίστασης 42, τηλ.2333350138.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συνημμένα: Φάκελος Διαγωνισμού

 

 

 

 

Κοινοποίηση