Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Δήμου Αλεξάνδρειας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας έως 31/12/2024».

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προέβη στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας με καταλυτική ημερομηνία την 1/7/2023 η οποία κατέστη άγονη λόγω το ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Για το λόγο αυτό προτίθεται να προβεί ξανά στην επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τον Ξενοκράτη καθώς και όλα τα επιχειρησιακά σχέδια της ΓΓΠΠ που εξειδικεύονται αντίστοιχα σε επίπεδο Δήμου Αλεξάνδρειας, προβαίνει σε δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν3013/2002) ΠΔ 145/2010,Ν 4662/2020),με την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών και πόρων (μηχανικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου φυσικών προσώπων, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με διάθεση μηχανικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού όταν αυτό απαιτηθεί, καθώς και τυχόν παράταση ισχύος αυτού.

ΚΑΛΕΙ

Ιδιοκτήτες οχημάτων (φυσικά πρόσωπα), να υποβάλλουν προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62, γραφείο 1, 1ος όροφος τηλ 2333350104 αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο και με σχετική επισήμανση «ο φάκελος περιέχει δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο Εργοληπτών και Μηχανημάτων αυτών του Δήμου Αλεξάνδρειας», στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία τους, η έδρα, η ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική δ/νση. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο εργολήπτης να δηλώσει για ποια Δημοτική Ενότητα του Δήμου θέλει να καταθέσει την προσφορά του ή αν η προσφορά του αφορά υπηρεσίες με χωρική αρμοδιότητα σε ολόκληρο το Δήμο.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο σε ισχύ με δυνατότητα ανανέωσης καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποίησης από το οποίο προκύπτει η ζητούμενη σχετική εμπειρία.

2) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8,παρ.1 του Ν. 1599/86 (διατίθεται έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση: Έντυπο 1), με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλ. επικοινωνίας: σταθερό-κινητό, email) στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί περιγράφονται σε αυτή, για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας έως 31/12/2024.

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8,παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση: Έντυπο 2), όπου θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο εργοληπτών του Δήμου Αλεξάνδρειας και αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ΠΠ(είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, ακριβή θέση στάθμευσής τους στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθώς και ότι μπορούν να διαθέτουν χειριστές των οχημάτων και μηχανημάτων έργου όποτε ζητηθεί.

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο-Υπεύθυνη δήλωση: Έντυπο 3),όπου θα δηλώνουν ότι κατέχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων τα οποία θα διαθέτουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, από την πρώτη ημέρα της διάθεσης και έναρξης εργασιών και μέχρι το πέρας αυτών.

5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν καθώς και των χειριστών αυτών(άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (όπου αυτά απαιτούνται), άδεια χειριστή μηχανήματος έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α).

6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1,του Ν.1599/86 (διατίθεται έντυπο-Υπεύθυνη Δήλωση):Έντυπο 4) όπου θα δηλώνουν ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία μόλις ζητηθούν και ότι είναι σε ισχύ όλες οι κατά νόμο άδειες των χειριστών των μηχανημάτων έργου, τέλη κυκλοφορίας κ.α).

Ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της κατάθεσης υποβολής φακέλου συμμετοχής 20 ημερολογιακές ημέρες μετά την πρώτη ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νέο ή συμπληρωματικό φάκελο συμμετοχής οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

ΟΡΟΙ

Α) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων (φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας με χρόνο επέμβασης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου που δήλωσαν ενδιαφέρον, εντός της 1 ώρας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου από την ημερομηνία ισχύος του Μητρώου. Τα μηχανικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση, την ένταση και τη διάρκεια της καταστροφής και πάντα σύμφωνα με την επίβλεψη και τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Β) Τα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικό που θα χρειαστούν θα αυξομειώνονται ανάλογα με την περίπτωση, καθώς σε κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα με τα μέγεθος, ένταση και διάρκεια ή τις απαιτήσεις των σωστικών εργασιών. Η διάθεση των μηχανικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί υποχρέωση των εταιριών ή φυσικών προσώπων. Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα/μηχανήματα έργων φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες και το προσωπικό/χειριστές τα ισχύοντα νόμιμα έγγραφα για την εργασία τους.

Γ) Τα μηχανικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή, θα αποζημιώνονται με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς ΦΠΑ όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 5/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο:

«Έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων έργου σε έκτακτες ανάγκες»

α/α

Τύπος Μηχανήματος

Ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

α.

Σύνθετο μηχάνημα φορτωτής-εκσκαφέας(JCB) ισχύος 70HP και άνω

40,00 €

β.

Σύνθετο μηχάνημα φορτωτής εκσκαφέας (JCB) ισχύος 100HP και άνω

50,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

α.

Διαμορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) μηχανικής ισχύος 150HP και άνω

50,00 €

β.

Διαμορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) μηχανικής 180HP και άνω

55,00 €

γ.

Διαμορφωτής γαιών-Ισοπεδωτής (grader) μηχανικής ισχύος 210HP και άνω

65,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

α.

Γεωργικός ελκυστήρας με μαχαίρι ή και αλατοδιανομέα ισχύος 80HP και άνω

35,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

α.

Φορτηγό αυτoκίνητο ωφέλιμου φορτίου 6ton και άνω με αλατοδιανομέα

45,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

α.

Φορτωτής ισχύος έως 70hp τύπου (BOB-CAT)

40,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6

α.

Πολυμηχάνημα έργου με βραχίονα/καταστροφέα άνω των 150HP

55,00 €

β.

Μηχάνημα έργου με βραχίονα/καταστροφέα (χορτοκοπτικό-γεωργικός ανελκυστήρας) άνω των 80HP

50,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7

α.

Εκσκαφέας Τροχοφόρος 80HP και άνω

35,00 €

β.

Εκσκαφέας Τροχοφόρος 110HP και άνω

40,00 €

γ.

Εκσκαφέας Τροχοφόρος 130HP και άνω

60,00 €

δ.

Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος 50HP και άνω

50,00 €

ε.

Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος 130HP και άνω

65,00 €

στ.

Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος 200HP και άνω

70,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8

α.

Φορτωτής 100HP και άνω

50,00 €

β.

Φορτωτής 130HP και άνω

55,00 €

γ.

Φορτωτής 180HP και άνω

60,00 €

δ.

Φορτωτής 220HP και άνω

70,00 €

Δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος έργου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή (όπου αυτό προβλέπεται ή απαιτείται) και η εκτέλεση εργασιών, προς αντιμετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά ή γεωλογικά φαινόμενα, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.

Ε) Ως χρόνος απασχόλησης του οχήματος-μηχανήματος έργου και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή από εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Η εποπτεία, παρακολούθηση και πιστοποίηση όλων των σωστικών ενεργειών γίνεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΣΤ) Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημίας και αποζημίωσης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς τους που θα προκληθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά φαινόμενα ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή, η οποία θα οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων σωστικών συνεργείων, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή τη συμπλήρωση λιπαντικών.

Ζ) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχτούν τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία κατάρτισης του Μητρώου.

Η) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά τη αίτησή τους τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιαδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους κλπ) προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων-μηχανημάτων καθώς και των χειριστών αυτών. Επίσης εφόσον τα οχήματα και μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμε μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οποιοδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα από την κατάρτιση του Μητρώου. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους συμμετέχοντες αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τον καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου εργοληπτών(φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Θ) Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85,ΠΔ17/96,ΠΔ19/96, ΠΔ294/88,ΠΔ305/96, Ν.1396/83, ΠΔ 447/75 ΠΔ 778/80,ΠΔ 1073/81, Ν 1430/81 ΠΔ 395/94,ΠΔ 396/94, ΠΔ 397/94, ΠΔ 399/94, ΠΔ 105/95, ΠΔ 77/93, ΠΔ 212/06, ΠΔ 146/06 καθώς και για τη ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά τη διάρκεια τω εργασιών.

Ι) Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη από το καταρτιζόμενο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Κ) Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής(σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμοδίων υπηρεσιών από τα σημεία συμβάντων κλπ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιριών σε απαιτούμενα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οπουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταστροφής.

Ο πίνακας Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα γεωλογικά ή καιρικά φαινόμενα ή από οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή τεχνολογική καταστροφή θα καταρτισθεί από τριμελή επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών του Δήμου Αλεξάνδρειας η οποία θα συσταθεί με απόφαση Δημάρχου. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει τους φακέλους των ενδιαφερομένων, από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στην οποία θα παραδίδει με τη λήξη των εργασιών τον επικαιροποιημένο πίνακα Μητρώου Εργοληπτών του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες διευκρινιστικές ερωτήσεις για την παρούσα αυτοπροσώπως στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας που βρίσκεται στο Δημαρχείο 1ος όροφος γραφείο 1 ή ηλεκτρονικά στο mournou@alexandria.gr.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο αποτελεί η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών.

Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις τίθενται άμεσα στη διάθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας μετά την έγκρισή τους από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας και όπως αυτός ο πίνακας κάθε φορά θα επικαιροποιείται.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 206/2023 απόφαση Ο.Ε Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Συνημμένα: Φάκελος Δικαιολογητικών

 

Κοινοποίηση