Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ενημέρωση για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των Οικοπεδικών και λοιπών Ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, για την υποχρέωσή τους, να προβούν σε καθαρισμό των χώρων αυτών – αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης, απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της – καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων και σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»:

1. Ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό των χώρων
2. Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.
3. Θα βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση