Δημοπρασία για την Εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 25 Καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 (12:00 – 13:00)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 25 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:

Την 29η Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 – 13:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 25 καταστήματος, που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επαναληπτική ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς