Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας δια περιφοράς, αύριο Τετάρτη, 26 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 26η Iουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρόσληψης και κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον δεδομένου ότι με βάση το με αρ. πρωτ. 61784/21-07-2023 έγγραφο του ΥΠΕΣ με τίτλο ¨Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024¨ και τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 55472/23-07-2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3352) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 41797/23-06-2023 Υπουργική Απόφασης (ΦΕΚ Β 3327), πρέπει να προβούμε :

“Αμελλητί στην έκδοση ανακοίνωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους” και
“Ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες από την ως άνω Υπουργική Απόφαση προθεσμίες προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες, προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους”.

 

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

Κοινοποίηση