Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, αύριο Πέμπτη, 18 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 18η Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας για την Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025-2028 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία βάση του Αριθ.Πρωτ.27243-21-03-2024 έγγραφου της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρωτόκολλου Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι για την παραλαβή του έργου του τίτλου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/16 «Η παραλαβή διενεργείται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Μετά από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και η Προϊσταμένη Αρχή εκδίδει υποχρεωτικά σχετική διαπιστωτική πράξη, επιβάλλονται δε στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές της παρ. 3 του άρθρου 141, περί πειθαρχικών ευθυνών διοικητικών οργάνων.» Το εν λόγω έργο περαιώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2022, η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης είναι 15 μήνες σύμφωνα με το τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου, συνεπώς η παραλαβή του εν λόγω έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 19 Απριλίου.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ

 

 

 

Κοινοποίηση