Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 (ΦΕΚ Β΄ 67/Β/14-01-2022) ΚΥΑ, η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 21η Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 05/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης και του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθώς στις 21 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ημερομηνία η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 191/17.01.2022 επιστολή του Κ.Α.Π.Ε., είναι η τελική ημερομηνία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29.11.2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ 5 ΕΣΠΑ: 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη υποβολής αιτήματος προς τις ενώσεις οικονομικών φορέων «Κ/Ξ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ» και «Κ/Ξ ALMOTEK IKE – TOMH A.T.E.» για την παράταση ισχύος των προσφορών τους.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς στις 25/01/2022 και 04/02/2022 λήγουν οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό «Ανάπλαση Πλατείας ΟΣΕ» που δεν έχουν αποκλειστεί.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση