Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τρίτη, 7 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 7η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για: α) τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης δικτύων Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας», β) την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και γ) τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών υλοποίησης της προμήθειας.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

 

 

Κοινοποίηση