Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 (ΦΕΚ Τεύχος Β 4756/09.09.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 21η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη συμπληρωματικής γνωμοδότησης δικηγόρου, για την πληρωμή μέρους οφειλής προς τον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής ή κατάθεσης προσφυγής κατά του προστίμου ΕΦΚΑ.

2. Κατάρτιση σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η Οικονομική Επιτροπή πρέπει άμεσα να λάβει απόφαση για την 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 προκειμένου να μην προκύψει θέμα με παρέλευση καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

Κοινοποίηση