Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Δευτέρα, 30 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 (ΦΕΚ Β΄2369/Β/14-05-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 30η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΜΕΤΡΟ 1 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2021», του άξονα προτεραιότητας Α.Π.2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», της υπ’ αριθμ. 5360/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου , του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφαση 235.2.2/2022 (ΑΔΑ: 64Ω846Ψ844-ΔΙ2) του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαΐου 2022.

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ. Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ), και έγκριση των αντίστοιχων μελετών.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. αρ. 27175/27.04.2022 (ΑΔΑ:ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο) 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης ΧΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων είναι η 31η Μαΐου 2022.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση