Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας αύριο Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 9η Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,

Β. Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω Πράξη και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,

Γ. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον άξονα προτεραιότητας 14

Δ. Την έγκριση της συνημμένης προμελέτης και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου,

Ε. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ,

Στ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και

Ζ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

(Το Τεχνικό Συμβούλιο του Νομού Ημαθίας έχει προγραμματίσει συνεδρίαση στις 11-12-2020 και προκειμένου αφενός να συζητηθεί το ως άνω θέμα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου και αφετέρου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα υποβολής μιας ολοκληρωμένης πρότασης, κρίνεται κατεπείγουσα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση