Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας αύριο Πέμπτη, 5 Αυγούστου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 (ΦΕΚ 2141/Β/22-05-2021) ΚΥΑ, η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 05 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Έγκριση πρόσληψης και κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού Μερικής ή /και Πλήρους Απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με την αριθμ.55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3352) και στο Άρθρο 2 παρ. (1 α.) αυτής αναφέρεται ότι: “Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες και

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το υπ΄αριθ 56982/30-07-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ: “Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες από την ως άνω Υπουργική Απόφαση προθεσμίες προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες, προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους 2021-2022”.

 

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση