Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση – Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, 13:30)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει οριστεί για την Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 11:00, αναβάλλεται, λόγω έκτακτων και αμετάθετων υποχρεώσεων του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, σήμερα Παρασκευή 09/09/2022 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε η αριθμ. 16514/41/08-09-2022 πρόσκλησή μας.

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107 (ΦΕΚ Τεύχος Β 3891/23.07.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου και συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας.

2. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον δεδομένου ότι με βάση το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3) έγγραφό του ΥΠΕΣ με τίτλο “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023

Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να υποβάλουν στην εφαρμογή, σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα αιτήματά τους μόνο για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2023 που αφορούν:

• προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021
• προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου άλλων κλάδων (από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ή από ιδίους πόρους για ΝΠΙΔ των ΟΤΑ )

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων θα αξιολογηθεί εντός του ανώτατου ορίου προσλήψεων που θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.25 του ν.4829/2021 στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου 2022 και δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο προσλήψεων του έτους 2022.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Α’ ΦΑΣΗ: από 30-8-2022 έως 12-9-2022

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

Κοινοποίηση