Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Παρασκευή, 28 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 (ΦΕΚ 2141/Β/22-05-2021) ΚΥΑ, η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 28η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» της πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5035493.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς η «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων» αποτελεί το Υποέργο 5 της πράξης του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει ως ημερομηνία λήξης την 7η Δεκεμβρίου 2021.

Στις 07/05/2021 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, διατύπωσε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης που αποστείλαμε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων».

Για το λόγο αυτό και επειδή από την 1η Ιουνίου 2021 τροποποιείται ο ν.4412/2016 μετά τη δημοσίευση του Ν. 4782/2021 και προστίθενται νέα δεδομένα στα πρότυπα τεύχη των διακηρύξεων, το θέμα θεωρείται κατεπείγον.

Ο
Πρόεδρος
της 
Οικονομικής Επιτροπής

 

Γκυρίνης Παναγιώτης

Κοινοποίηση