Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου στις 12:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 (ΦΕΚ Β΄2369/Β/14-05-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 20η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5473 /23-12-2021, (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτι-κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1:«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»,

B. Την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 38/2022 οριστικής μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.194.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των τευχών δημοπράτησης,

Γ. Την έγκριση ή μη της μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης,

Δ. Την έγκριση ή μη της γεωργοοικονομοτεχνικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης,

Ε. Την έγκριση ή μη της μελέτης σκοπιμότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης,

ΣΤ. Την έγκριση ή μη για το περιεχόμενο και την υποβολή της αίτησης στήριξης στην υπ’ αριθμ. 5473/23.12.2021 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-φίμων, με σκοπό την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΔΙ-ΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΟ-ΛΗΨΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.194.800,00€ € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

Ζ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γκυρίνη Παναγιώτη να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί και προβλέπεται για τη συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – Υπομέτρο 4.3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»- Δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, καθώς λήγει η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

Κοινοποίηση