Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δημοτική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και το Ν. 5056/2023, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 23η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού IV».

2. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης – Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, (αφορά υπόθεση αγωγής της εταιρείας ΟΔΟΣΗΜ… ΚΩ… ΧΡ…).

4. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 1/2024 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση Λαζ… Ιωάν…).

5. Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024.

6. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

9. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

 

Κοινοποίηση