Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας για αναστολή εφαρμογής της απόφασης κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος το σχολικό έτος 2011-2012

Αναρτήθηκε σήμερα (Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011) στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου το ΦΕΚ Β’ 2021/09-09-2011, στο οποίο περιέχεται η αριθ. 96673/Δ4/29-08-2011 απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης με αριθμό 71327/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ Β’ 1575/27-06-2011) περί κατάργησης του Γυμνασίου Πλατέος το σχολικό έτος 2011-2012.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 5 παρ. 5 και 7 και του άρθρου 8 παρ. 2 και 6 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ.2 και 5 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ. Α/26-9-1991) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 
  2. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/τ.Α/23-9-1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι− δευτικού του έργου και άλλες διατάξεις». 
  3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, 98/τ.Α΄). 
  4. Του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
  5. Του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ. Α/24-5-2011) « Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 
  6. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η/07-01-2010 (ΦΕΚ 1/τ. Β/15-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
  7. Την υπ’ αριθμ. 71327/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575/τ. Β/ 27-6-2011) Υπουργική απόφαση. 
  8. Την πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2011−2012 την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 71327/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575/τ.Β/27-6-2011) υπουργικής απόφασης «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:
1. Στην κατάργηση του Γυμνασίου Πλατέος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2011
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση