Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δημόσια πρόσκληση για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα (Οδηγίες για Επιτυχόντες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από την ηλεκτρονική ανάρτηση από την Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ) του οριστικού πίνακα κατάταξης ανέργων για τη δράση “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων” (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 2/2022), καλούνται οι ωφελούμενοι/ες-επιτυχόντες/σες, οι οποίοι/ες πρόκειται να απασχοληθούν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, μετά την παραλαβή του συστατικού σημειώματος από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α [ΚΠΑ2 (τ.ΟΑΕΔ)], να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση με το συστατικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της θέσης/ειδικότητας για την οποία έχουν επιλεγεί και προτείνονται, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής μέσω email του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στον Επιβλέποντα Φορέα ή / και την Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη-κατοχή τους, τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά καθώς και υπόδειγμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία πρέπει να υποβάλουν οι ωφελούμενοι/ες-επιτυχόντες/σες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, στην ενότητα «Προσλήψεις».

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ), η υποβολή των αιτήσεων με συνημμένα όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα-προβλεπόμενα δικαιολογητικά, βάσει των προσόντων ανά ειδικότητα, τα οποία απαιτούνται και αναγράφονται στην αίτηση, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@alexandria.gr.

Επισημαίνεται ότι, βάσει της εν λόγω Δημόσιας Πρόσκλησης, “Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ανέργων υποβάλλονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων (χωρίς υποχρεωτική επικύρωση), που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 – 26.03.2014) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)”.

Επίσης, κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου και Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης κλπ έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, σε πρωτότυπη μορφή – με νόμιμη ισχύ πρωτοτύπου – χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή γνήσιο υπογραφής ή λοιπές επιπλέον ενέργειες και διαδικασίες, μέσω και της ιστοσελίδας www.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο “TaxisNet”.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και διευκρινίσεις παρέχονται στη συνημμένη Νο 2/2022 Δημόσια πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α. (τ.ΟΑΕΔ).

(ΜεΔ)
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Συνημμένα:

1. Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 2/2022.

2. Υπόδειγμα αίτησης.

3. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.

4. Παράρτημα ΙΙ (Προσοντολόγιο-ειδικότητες) [ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα τοποθέτησης). Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Δημόσιας Πρόσκλησης].

5. Παράρτημα ΙΙΙ (Προσοντολόγιο) [ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Τρόποι Απόδειξης). Τα δικαιολογητικά απόδειξης των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της Δημόσιας Πρόσκλησης].

 

 

 

 

Κοινοποίηση