Δημοπρασίες για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Κορυφής (Νεοχωρόπουλο) και Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

α) ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 27 & 28 ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 6 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΙ

β) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 749Β (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ) &749Γ (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:

α) Την 28η Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 – 11:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση των αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στο οικισμό Νεοχωρόπουλου Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας,

β) Την 28η Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 – 10:00 θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση τμημάτων των 749β (αγροτεμάχιο) & 749γ (αγροτεμάχιο) και του υφιστάμενου κτίσματος εντός αυτού που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στις Δημοπρασίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Επαναληπτική, ορίζεται η 4η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη την ίδια αντίστοιχα ώρα, στην οποία μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρίθ.95/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς