Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας με την επωνυμία “Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWWERS”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου)  αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης για: «Διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ στα πλαίσια της διαδικασίας ”Κονσερβοποιία Φρούτων” της εταιρίας με την επωνυμία ”Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWWERS” με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1905091920 και η οποία είναι υφιστάμενη στο Δήμο Αλεξάνδρειας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 9η, Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις – με α/α 09».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΟΜ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
κ.α.α

ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς