Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δελτίο Τύπου: Υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
         
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας
 

Μια σειρά προτεινόμενων πράξεων αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας, με σκοπό τη διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης τους είτε από Ευρωπαϊκούς πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, υπέβαλε ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Περιφερειακό Συνέδριο του 2018.

 

Αυτές έχουν ως εξής:

 

 • Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων (Δ’ προτεραιότητας) και σύνδεση τους με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων συστήματος compact.
 • Επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μελίκης. Το υφιστάμενο δίκτυο παρουσιάζει σήμερα έντονα προβλήματα λειτουργικότητας που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ίδια την λειτουργία του τις προσεχείς αρδευτικές περιόδους. Επιπρόσθετα η σημερινή λειτουργία του δικτύου συνεπάγεται μεγάλες απώλειες αρδευτικού νερού με άμεσες επιπτώσεις στο κόστος διαχείρισης και λειτουργίας του.   Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργικότητα του έργου, επιφέροντας παράλληλα μεγάλη εξοικονόμηση αρδευτικού ύδατος.
 • Δημιουργία αρδευτικού δικτύου περιοχής της δεξιάς όχθης του Αλιάκμονα (από τη Βεργίνα  Ημαθίας μέχρι το Κίτρος Πιερίας) με στόχο την αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών της ως άνω περιοχής και την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής.
 • Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Αλεξάνδρειας και διερεύνηση εναλλακτικής χρήσης του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία γραμμής Προαστιακού Σιδηρόδρομου Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, με ενδιάμεσες στάσεις Αλεξάνδρεια και Βέροια, με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και την ενίσχυση της προσπελασιμότητας της περιοχής μας.
 • Βεβαίωση και ανάδειξη του εντοπισμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας περιοχής Σχοινά της ΔΕ Αλεξάνδρειας, με παράλληλη διερεύνηση της χρήσης του για ανάπτυξη μονάδων γεωργικής εκμετάλλευσης και μικρών μεταποιητικών μονάδων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και για ανάπτυξη προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας.
 • Επέκταση και σχεδιασμός δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε όλες τις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας, με παράλληλη αξιοποίηση του από βιομηχανικές μονάδες για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Δημιουργία πρότυπης Πράσινης Γειτονιάς στο Δήμο Αλεξάνδρειας με χρήση τηλεθέρμανσης και εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών και την ανάδειξη της χρήσης των τεχνολογιών ΑΠΕ.
 • Εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών μονάδων σε εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας, με τη μεθοδολογία του συμψηφισμού (net-metering) είτε με τη μεθοδολογία του εικονικού συμψηφισμού (virtual net-metering). Το ενεργειακό κόστος αποτελεί για όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και προφανώς και για τη Δ.Ε.Υ.Α.Αλ, αν όχι το σημαντικό κόστος, από τα σημαντικότερα λειτουργικά κόστη. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δεν εντάσσονται σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο (όπως π.χ. η άρδευση) με αποτέλεσμα το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υψηλό (~ 195 €/MWh στη Χ.Τ. και ~ 115 €/MWh στη Μ.Τ.) Στόχος του Δήμου είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους η οποία θα αποβεί σε κάθε περίπτωση σε τελικό όφελος των Δημοτών.
 • Αξιοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ανοικτό κολυμβητήριο Δήμου Αλεξάνδρειας με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του λειτουργικού του κόστους.Στο σχεδιασμό του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι η επέκταση χρονικά της λειτουργίας του κολυμβητηρίου και τους χειμερινούς μήνες, ώστε αυτό να παραμένει σε λειτουργία όλο το έτος. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, ο Δήμος έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων, με στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδικότερα :

1.      Την κάλυψη των θερμικών αναγκών θέρμανσης της πισίνας καθ’ όλο το έτος μέσω γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, υποκαθιστώντας ουσιαστικά τη χρήση του DIESEL που χρησιμοποιείται στην υφιστάμενη κατάσταση. Στη νέα κατάσταση θα ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες σε προμήθεια και κατανάλωση DIESEL.

2.      Η υποκατάσταση του DIESEL, ωστόσο θα προκαλέσει αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο της μέρος από την αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκή μονάδα, η οποία θα εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες συμψηφισμού της παραγόμενης από τη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας με την ζητούμενη από το κολυμβητήριο (net – metering). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη μονάδα ΔΕΝ θα πωλείται αλλά είτε θα ιδιοκαταναλώνεται από το κολυμβητήριο είτε θα συμψηφίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

3.      Τέλος μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα επέλθει και από την εγκατάσταση ενεργητικού ηλιακού συστήματος, το οποίο κατά τις μέσες περιόδους και την θερινή περίοδο θα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης της πισίνας και της παραγωγής ζεστού νερού από τους κολυμβητές.

 • Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα έχουν μελετηθεί να υλοποιηθούν επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ (γεωθερμία), αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα , επεμβάσεις επί του κτιριακού κελύφους κτλ..
 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και παράλληλων δικτύων ομβρίων υδάτων εντός αστικού ιστού των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Νεοχωρόπουλου της Τ.Κ. Κορυφής, με στόχο την υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής από δημόσιο δίκτυο ύδρευσης και τη διασφάλιση της ποιότητας της υγείας τους.
 • Καθαρισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας με τη μέθοδο του πεπιεσμένου αέρα (μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες).
 • Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από τις πηγές περιοχής Λευκόβρυσης και Τριποτάμου Δήμου Βέροιας με σκοπό την υδροδότηση όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 • Στελέχωση Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας με ιατρικό προσωπικό ειδικοτήτων,  επιστημονικό και άλλο υγειονομικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό.
 • Έργα αγροτικής οδοποιίας και δημοτικής και ενδοδημοτικής οδοποιίας.
 • Ανάδειξη αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του Δήμου μας.
 • Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας και ενίσχυση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
 • Κατασκευή μονάδας αερόβιας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ανάκτησης των οργανικών αποβλήτων όλων των Δήμων του Νομού Ημαθίας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος εκτροπής τους από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ ως το 2020.
 • Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.
 • Δημιουργία έξυπνου Δήμου Αλεξάνδρειας με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ και ανάπτυξη έξυπνου ανοιχτού κέντρου εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας, με απώτερο στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μας και παράλληλη αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του δημόσιου χώρου.
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης δήλωσε σχετικά:
Στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργανώνει το τριήμερο 26 – 28 Μαρτίου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα είναι παρών, υποβάλλοντας προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, πάντα ανταποκρινόμενος στις προσκλήσεις για χρηματοδότηση προτάσεων, και παρά την ένδεια σε ανθρώπινους πόρους, υποβάλλει προτάσεις και πετυχαίνει χρηματοδοτήσεις από κάθε διαθέσιμη πηγή, είτε αυτή είναι Ευρωπαϊκοί πόροι, είτε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε το Πράσινο Ταμείο. 

Και σκοπός της διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση