Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Χρηματοδοτείται ο Δήμος Αλεξάνδρειας για τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης με Πολιτιστικό και Αθλητικό περιεχόμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αλεξάνδρεια, 17 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο έργο «ψηφιακής σύγκλισης» στο Δήμο Αλεξάνδρειας
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Χρηματοδοτείται με 142.000 ευρώ από το Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη»

Διαδικτυακή πύλη, με στοχευμένο θεματικό περιεχόμενο στον πολιτισμό και στον αθλητισμό της περιοχής, θα διαθέτει τον επόμενο χρόνο ο δήμος Αλεξάνδρειας, μετά τη θετική αξιολόγηση και έγκριση σχετικής πρότασης που κατέθεσε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων.

Την ένταξη του έργου, με τίτλο «Διαδικτυακή πύλη πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» γνωστοποίησε στο δήμο με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (αριθ. πρωτ. 154.412/ΨΣ4072-Α2/5-8-2011).

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 141.662 ευρώ και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και προβολή, με την αξιοποίηση και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, της πολιτισμικής ταυτότητας του νέου διευρυμένου δήμου Αλεξάνδρειας, μέσα από την ιστορία, τα μνημεία, τη λαογραφία, τη μουσική και την πλούσια παράδοση των κατοίκων της περιοχής.

Για την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, προβλέπεται σε πρώτη φάση να σχεδιαστεί το θεματικό περιεχόμενο της δημοτικής πύλης και να γίνει καταγραφή, τεκμηρίωση και τελική επιλογή του προς ανάδειξη και προβολή υλικού. Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, ο ανάδοχος, που θα επιλεγεί μετά από διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου, θα συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του δήμου και τοπικούς φορείς (πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, μελετητές της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, αρχαιολογικές υπηρεσίες, κ.ά.).

Προβλέπεται να αποτυπωθούν στοιχεία που αναφέρονται στα μνημεία (αρχαιολογικά ευρήματα, μεταβυζαντινές εκκλησίες, παλαιά κτίσματα και νεότερα μνημεία), τα έθιμα και τις παραδόσεις, τα επαγγέλματα που έχουν εκλείψει ή τείνουν να εκλείψουν, τα παραδοσιακά όργανα και τους χορούς, τη μουσική και τα τραγούδια, κλπ.

Σε δεύτερη φάση προβλέπεται η ανάπτυξη των πολυμεσικών εφαρμογών και η ψηφιοποίηση του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πανοραμικές φωτογραφίες και κείμενα, τρισδιάστατες και εικονικές αναπαραστάσεις μνημείων, ευρημάτων και τεκμηρίων, videos και σύγχρονες εφαρμογές ευρετηρίασης υλικού (περιλαμβανομένου αρχειακού υλικού του δήμου και τεκμηρίων των δημοτικών βιβλιοθηκών).

Παράλληλα, θα περιληφθεί υλικό με αναλυτική παρουσίαση των πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών που διαθέτει ο δήμος, καθώς και των δραστηριοτήτων όλων των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής. 

Το σύνολο του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης θα είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά.

Εκτός από πληροφόρηση και ενημέρωση, η διαδικτυακή πύλη θα περιέχει agenda με όλες τις τρέχουσες εκδηλώσεις και θα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο δήμος Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης 20.1 για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων, χρηματοδοτήθηκε με 143.600 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και Απορριμματοφόρων».

Στο δήμο Αλεξάνδρειας «τρέχουν» αυτή την περίοδο έντεκα έργα, προϋπολογισμού 26.250.000 ευρώ, που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.

Άλλα δύο έργα (αποχετευτικό Μελίκης και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξάνδρειας) βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης για ένταξη, ενώ παράλληλα ο δήμος σχεδιάζει, εντός του 2011, να υποβάλλει και νέες προτάσεις έργων στο ΕΣΠΑ που αφορούν το περιβάλλον (αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ, σταθμό μεταφόρτωσης οικιακών απορριμμάτων, κομποστοποίηση-ανακύκλωση), αστικές αναπλάσεις (πάρκα, πλατείες), την ψηφιακή σύγκλιση (συστήματα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και ευφυείς ψηφιακές εφαρμογές για τον πολίτη), καθώς και την αξιοποίηση της γεωθερμίας και της ηλιακής ενέργειας σε δημοτικές υποδομές και εγκαταστάσεις, όπως στο ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας.

 

Κοινοποίηση