Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί – Προσλήψεις

Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 3.606.551,39 € ΜΕ ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 2.902.833,74 € (χωρίς Φ.Π.Α. και...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης για την ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου “χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου”

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου: «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» με προϋπολογισμό 315.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π,Α. Το έργο είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 256.097,56€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).2.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να...

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ»

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ  Αλεξάνδρεια, 05/07/2013Αρ. Πρωτ. 84 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΟ Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας και το Δήμο Σκύδρας, ως εταίροι της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» , ανακοινώνουν ότι θα προβούν  στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών , στο πλαίσιο  υλοποίησης...

Περισσότερα

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών από το Δήμο Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ»

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια,  05/07/2013Αρ. Πρωτ.: 83 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με το Δήμο Πέλλας και το Δήμο Σκύδρας, ως εταίροι της Α.Σ. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» , ανακοινώνουν ότι θα προβούν  στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών...

Περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 02/08/2013)

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την πράξη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»  Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την...

Περισσότερα

Ανακοίνωση πρόσληψης 20 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας και με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών

  Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,...

Περισσότερα

Ανακοίνωση 35 προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Το από 28.3/15-04-1957 Βασιλικό Διάταγμα «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60Α ). Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α )....

Περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσειπρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ –ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)», για τις ανάγκες  των Νομικών προσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΟΠΑΚΟΜ) και (ΚΕΔΑ),  προϋπολογισμού 67.800,00 € με τον Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης: Α)...

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου-καθαριότητας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ-ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔιακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια  ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ...

Περισσότερα

Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου “Ανάπλαση Παιδικών Χαρών Δήμου Αλεξάνδρειας” με προϋπολογισμό 134.530,00 ευρώ.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας , προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό  134.530,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό  109.373,98€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).2....

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς