Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ.

Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 58/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με την αριθμ. 447/2021 απόφαση της Οικονομικής...

Περισσότερα

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας: Νέα συνεδρίαση την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 52666/27-8-2021(ΦΕΚ Β΄3958/ΚΥΑ) για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους , κατ΄ επιλογή του προέδρου...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας σήμερα Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 52666/27-8-2021(ΦΕΚ Β΄3958/ΚΥΑ) για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους , κατ΄επιλογή του προέδρου τους:...

Περισσότερα

Αύριο Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 52666/27-8-2021(ΦΕΚ Β΄3958/ΚΥΑ) για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους , κατ΄επιλογή του προέδρου τους:...

Περισσότερα

Διπλή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου

(α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 της υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 52666/27-8-2021(ΦΕΚ Β΄3958/ΚΥΑ) για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους , κατ΄επιλογή του...

Περισσότερα

Τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α )Στα οριζόμενα του άρθρου 10 παρ. 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-03-2020 “ Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού...

Περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2021 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α....

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας οι Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη Εποχιακού προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, προχώρησε στη πλήρωση 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχετική προκήρυξη που δημοσιεύτηκε, ύστερα από την αριθ. 45/11-10-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από έλεγχο των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, ανακοινώνονται...

Περισσότερα

Διπλή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α )Στα οριζόμενα του άρθρου 10 παρ. 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-03-2020 “Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού...

Περισσότερα

Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α....

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς