Επιτροπές

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου στις 14:15

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η  του μηνός Δεκεμβρίου του  έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:15 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης...

Περισσότερα

έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου στις 13:30

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η  του μηνός Δεκεμβρίου του  έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης...

Περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για τον Νοέμβριο 2015

   ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015  Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ....

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η  του μηνός Δεκεμβρίου του  έτους 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης...

Περισσότερα

Νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,...

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Νέα Συνεδρίαση την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η  του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Ανακοινώσεις της Οικ.Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετικές με την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου και την Έκθεση Πεπραγμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣÂ Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά την 29η συνεδρίασή της για το 2015, που έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, έλαβε αποφάσεις για δύο σημαντικά θέματα: Κατάρτιση Σχεδίου Γ' Τριμήνου για την εκτέλεση...

Περισσότερα

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα...

Περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015

   ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2015  Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014  δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των...

Περισσότερα

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. επιτροπής σήμερα Τρίτη, 06 Οκτωβρίου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 06η  του μηνός Οκτωβρίου του  έτους 2015, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς