Δημοτικό Συμβούλιο

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ,Απόφασης 28/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλεξάνδρειαςΑριθμός απόφασης: 28/2011ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13, παρ. 3α Ν.3013/2002)Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης 27/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλεξάνδρειαςΑριθμός απόφασης: 27/2011ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τ.Δ. Πλατάνου » (A.M. 17/2010)Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 26/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑλεξάνδρειαςΑριθμός απόφασης: 26/2011ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:« Αποπεράτωση γηπέδου τένις»Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Δημοτικό κατάστημα,...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 25/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 25/2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Παλαιόχωρας...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 24/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 24/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (ΠΔ 28/80). Στην Αλεξάνδρεια και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 18/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 18/2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής Ν. 3463/06 άρθρο 186 παρ.5 « Εκποίηση ακινήτων» Στην Αλεξάνδρεια και στην...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης: 09/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 09/2011 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών άρθρου 46 Ενιαίου Κανονισμών Προμηθειών ΟΤΑ, για το έτος 2011. Στην Αλεξάνδρεια και στην...

Περισσότερα

2η Τακτική Συνεδρίαση Αρ.Απόφασης:08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Αριθμός απόφασης: 08/2011 ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπής για την κατάρτιση και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση, Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας...

Περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ     Αλεξάνδρεια, 13-01-2011        Αριθ. Πρωτ. 951       Αριθ. Πρόσκλησης: 1/2011ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤαχ. Διεύθυνση:Εθνικής Αντίστασης 42 ΠΡΟΣ: 593 00 Αλεξάνδρεια1)Μέλη Δημοτικού ΣυμβουλίουΠληροφορίες:Πελαγία Δημητρίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών)Τηλέφωνο:23333 50142  Fax:23330 236252)Δήμαρχο Αλεξάνδρειας Email:grds@alexandria.gr      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς