Ανακοίνωση για βαμβακοκαλλιεργητές για τη ζημιά από τις βροχοπτώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραγωγοί που δήλωσαν τις βαμβακοκαλλιέργειές τους για ζημιά από τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2010 και έχουν αφήσει ασυγκόμιστα αγροτεμάχια να τα δηλώσουν στους αρμόδιους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μέχρι 2/2/2011, προκειμένου οι γεωπόνοι εκτιμητές να προβούν στον έλεγχο των αγροτεμαχίων αυτών.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς