Αποτελέσματα ανάλυσης νερού από την πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα αποτελέσματα από την ανάλυση του νερού της πισίνας του κολυμβητηρίου που πραγματοποιήθηκε  από το εργαστήριο μικροβιολογίας της πιστοποιημένης εταιρίας AGROLAB έδειξαν ότι οι κολυμβητικές δεξαμενές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για κολυμβητική χρήση όπως φαίνεται και από το συνημμένο επίσημο έγγραφο που μας έχει αποσταλεί. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αναλύσεις για την υπόλοιπη κολυμβητική περίοδο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς