Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής εγγράφων και πιστοποιητικών στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                   ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΨΠ-2Ξ4
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                           Αλεξάνδρεια, 14.09.2012
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. 34641
Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42                      Αριθ. Απόφασης: 160/2012 
Ταχ. Κώδικας: 59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 23333-50124
Fax: 23330-23625
Email: papadeva@alexandria.gr

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής εγγράφων και πιστοποιητικών στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:
    α) του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α.114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
    β) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και εξυπηρέτησης των δημοτών κατοίκων του Δήμου.

Αποφασίζουμε

1. Αναθέτουμε στη Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας Μοσχοπούλου Όλγα του Ευαγγέλου την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των κάτωθι αναφερόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών :

α) των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται με βάση τα στοιχεία του Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
β) των βεβαιώσεων για την κατοικία, εκτός αυτών της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν.3463/2006 που αφορά τη μεταδημότευση.
γ) των βεβαιώσεων για τον πληθυσμό του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
δ) των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μεταβίβασης ζώων , μελισσοσμηνών κλπ.
ε) της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
στ) της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο έγγραφο ή ακριβές αντίγραφο, κατά τα ισχύοντα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας.
ζ) των αποδεικτικών παραλαβής δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που κοινοποιούνται στο Δήμο.

2. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αντιδημάρχους.
2. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
3. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων.
4. Αρχείο Αποφάσεων.

 

Κοινοποίηση