Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aποδοχή παραίτησης του συμβούλου της τ.κ. Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου, κου Μουρτζίλα Κωνσταντίνου του Νικολάου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Την από 01-10-2021 έγγραφη δήλωση –υποβολή παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Μουρτζίλα του Νικολάου, συμβούλου Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου του Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ » που καταχωρίστηκε στο γενικό πρωτόκολλο με αριθμό 18470/01-10-2021

2.Τις υπ’ αριθ. 21/ΕΠ/2019 και 22/ΕΠ/2019 και 23/ΕΠ/2019 Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 26ης Μαίου 2019 και της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4555/18, ΦΕΚ-133 Α/19-7-18,

5.Την υπ’ αριθ. εγκ.88/59846/21.08.2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του κ. Μουρτζίλα Κωνσταντίνου του Νικολάου, από τη θέση του Συμβούλου Κοινότητας Παλαιού Σκυλιτσίου του Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ» του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οικεία ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια»

 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση