Αποχέτευση Μελίκης

Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου
και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Μελίκης
Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης
  • Κατασκευή συστήματος συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού της Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας έως την θέση εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού της Μελίκης θα οδηγεί τα λύματα με βαρύτητα προς τον χώρο του βιολογικού καθαρισμού. Η κατασκευή του βαρυτικού εσωτερικού δικτύου περιλαμβάνει εκσκαφές, εγκατάσταση σωλήνων από PVC και κατασκευή φρεατίων ακαθάρτων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
  • Παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο κατά τη διάρκεια δημοπράτησης και κατασκευής των εργασιών.
  • Αρχαιολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, (επίβλεψη εκσκαφικών εργασιών)
Σχετικά:

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς