Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απάντηση Δημάρχου σε επιστολή της Ομοσπονδίας Σωματείων Μαρμάρου Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλεξάνδρεια, 29 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στις 27 Ιουλίου 2011, η Ομοσπονδία Σωματείων Μαρμάρου Ελλάδος (ΟΣΜΕ), με επιστολή της προς το δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Φώτη Δημητριάδη, που δημοσιεύτηκε και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζει την έκπληξή της στην «απόφαση», όπως αναφέρει, του δημάρχου «για την επιλογή 40.000 μ2 Κινέζικων πετρωμάτων για τη διάστρωση της οδού Βετσοπούλου στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας».

Στην επιστολή της, η ΟΣΜΕ, χωρίς, ενδεχομένως, να γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα ή αγνοώντας τα, χρεώνει την «απόφαση» αυτή στο νυν δήμαρχο Αλεξάνδρειας, την χαρακτηρίζει ως «πρόκληση και προσβολή τόσο στην τοπική οικονομία όσο και για την ιστορία της Μακεδονίας για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι», εκφράζει την απορία της «με την επιλογή των εισαγόμενων υλικών έναντι των τοπικών προϊόντων», τη στιγμή που «επιχειρήσεις της περιοχής κλείνουν» και, απευθυνόμενη στον δήμαρχο, τον καλεί να ξαναδεί την συγκεκριμένη απόφαση και να προτιμήσει τα ντόπια υλικά γι’ αυτό το έργο.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας και προς πληρέστερη ενημέρωση, τόσο των ενδιαφερομένων του κλάδου μαρμάρων και συναφών υλικών όσο και των δημοτών, ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Αλεξάνδρειας, σε απαντητικό έγγραφό του προς την Ομοσπονδία Σωματείων Μαρμάρου, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

“Στις 7 Οκτωβρίου 2010, με απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» η χρηματοδότηση του έργου «Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας του Δ. Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας», συνολικού προϋπολογισμού 4.916.500 ευρώ με ΦΠΑ. Την πρόταση του συγκεκριμένου έργου έκανε η απελθούσα δημοτική αρχή του δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία, με δική της αποκλειστικά ευθύνη και ενέργειες, ωρίμασε όλες τις σχετικές μελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, πλην όμως, επειδή ο τότε δήμος Αλεξάνδρειας δεν διέθετε την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια τύπου Α’ για να το εκτελέσει, ορίστηκε, με Προγραμματική Σύμβαση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας ως φορέας υλοποίησης του έργου και ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία και προχώρησε στη συνέχεια, ως καθ’ ύλην αρμόδια, όλες τις σχετικές διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου διεξήχθη στη Βέροια η διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου, όπου μειοδότης-ανάδοχος ανακηρύχθηκε, προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 2,1%, η Εταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α.Ε.» ιδιοκτησίας Αδελφών Ηλία και Χαράλαμπου Γκιόνογλου –πρώην δημάρχου Αλεξάνδρειας και νυν επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο δήμο Αλεξάνδρειας.

Η παρούσα δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά ως δήμαρχος, καμία απολύτως ανάμειξη δεν είχαμε και δεν έχουμε στις διαδικασίες υλοποίησης του εν λόγω έργου, περιλαμβανομένων των συνταχθεισών το 2010 μελετών και αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην αναδιαμόρφωση οδών, στις διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κλπ. που περιλαμβάνει το έργο, πλην του ορισμού συν-επιβλεπόντων μηχανικών εκ μέρους του Δήμου μας, για την παρακολούθηση, την ολοκλήρωση και την ποιοτική παραλαβή του.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, στις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων, όπως το συγκεκριμένο έργο, από τη στιγμή που εκδίδεται η πράξη ένταξης, το σύμφωνο αποδοχής όρων και το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου με βάση την οριστική μελέτη, δεν υπάρχει, ουσιαστικά, καμία δυνατότητα τροποποίησης στην εκτέλεση του έργου, ιδιαίτερα δε από τον φορέα πρότασης (δήμος Αλεξάνδρειας), παρά μόνον από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Ως εκ τούτου, με το να χρεώνετε την «απόφαση» υλοποίησης του έργου και πολύ δε περισσότερο την «επιλογή 40.000 μ2 Κινέζικων πετρωμάτων για τη διάστρωση της οδού Βετσοπούλου» όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, στον νυν δήμαρχο Αλεξάνδρειας και στην παρούσα δημοτική αρχή, διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα, δεν υπηρετείται η αλήθεια και καταλογίζονται ευθύνες εκεί που δεν ανήκουν. Θέλουμε δε να πιστεύουμε ότι τούτο δεν έγινε εσκεμμένα εκ μέρους σας.

Αντιθέτως, ως δήμαρχος Αλεξάνδρειας, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι συμφωνώ και ταυτίζομαι απολύτως με την θέση σας, να χρησιμοποιούνται στα εκτελούμενα δημόσια και δημοτικά έργα, ντόπια υλικά ελληνικών και ειδικότερα τοπικών επιχειρήσεων οικοδομικών υλικών, καθότι γνωρίζω τον αγώνα που δίνουν, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους και να διατηρήσουν τους εργαζόμενους που απασχολούν.”

 

Κοινοποίηση