Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απαγόρευση καύσης γεωργικών υπολειμμάτων: Ανακοίνωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Ανακοίνωση 
από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας
 

Απαγόρευση καύσης Γεωργικών υπολειμμάτων 


 

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές του Δήμου μας, σας ενημερώνει:

α) ότι απαγορεύεται και διώκεται ποινικά η καύση γεωργικών υπολειμμάτων καλλιεργειών, σιτοκαλαμιών, κλαδιών, χόρτων κ.λ.π. από 1η Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

 

β) επιτρέπεται η καύση γεωργικών υπολειμμάτων καλλιεργειών από 1η Μαίου έως 30 Ιουνίου και από 21 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους μόνο με την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής αδείας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία αναγράφονται οι σχετικοί όροι. Η παραπάνω άδεια καύσης ατομική ή ομαδική εκδίδεται χορηγείται αυθημερόν (την ίδια μέρα) και ατελώς (χωρίς χρήματα) κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναγκαιότητα της καύσης, ώστε να λαμβάνονται από τους ίδιους τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα πυρασφάλειας προς αποφυγή του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς. Απαραίτητα για την έκδοση της παραπάνω αδείας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και τεκμήρια για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου (ενοικιαστήρια, συμβόλαια ιδιοκτησίας κτλπ). Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η καύση κατόπιν αδείας αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερόμενων να ενημερώνονται από την κατά τόπον αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί η καύση.

γ) ότι σε περίπτωση συμβάντος (πυρκαγιάς) σε αγροτεμάχιο που υπάρχει επιδοτούμενη καλλιέργεια διακόπτεται η επιδότηση της καλλιέργειας.

δ) ότι απαγορεύεται και διώκεται ποινικά το άναμμα φωτιάς εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους από 1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους

ε) Ομοίως απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων (σκουπιδιών) ή άλλων αποβλήτων. Οι παραβάτες των ανωτέρω Διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται Ποινικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα πέραν των Διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται. Επισημαίνεται ότι από την μη ελεγχόμενη καύση απορριμμάτων (ιδιαίτερα συσκευασιών φυτοφαρμάκων) παράγονται ιδιαίτερα τοξικές ενώσεις (π.χ. διοξινες και φουράνια) τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Οι ρύποι αυτοί παρουσιάζουν σωρευτική τοξική δράση και ενδεχόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη γεωργική παραγωγή μέσω μόλυνσης του προϊόντος, ρύπανσης εδαφών κτλπ. Ειδικά σε συσκευασίες φυτοφαρμάκων συνίσταται η απόρριψη τους μετά την χρήση τους και καλό ξέπλυμα στους μπλέ κάδους ανακύκλωσης και αν αυτοί δεν υπάρχουν στην περιοχή τότε η απόρριψη να γίνεται στους πράσινους κάδους.

στ) Οι ιδιοκτήτες ή οι με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές, υποχρεούνται σύμφωνα με την 4η / 12 Πυρ/κή Δ/ξη (Φ.Ε.Κ. Β.΄ 1346) στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρών χόρτων (και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων) και όχι μόνο την αποψίλωση ξερών χόρτων όπως προβλέπονταν στην προγενέστερη 4η / 87 Π.Δ..

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπως καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, κάπνισμα μελισσών κτλπ ισχύει η συνημμένη 6η Πυροσβεστική Διάταξη την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθούν.

 

Κοινοποίηση