Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχή στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 1 του άρθρου 73 Ν3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄ 87, 07-06-2010), σύμφωνα με την οποία στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης , ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

  2. Το γεγονός ότι η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011-2014, η θητεία της πρώτης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο , έτη σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010.

  3. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7100/27-02-2013 ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

  4. Το γεγονός ότι με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 7100/27-02-2013 ανοικτή πρόσκληση δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης που είναι είκοσι πέντε (25) μέλη .

Προκειμένου να προβεί, στη συγκρότηση από το δημοτικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα διοικητικά συμβούλια ή τα κατά περίπτωση αρμόδια αποφασιστικά όργανα

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αλεξάνδρειας, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν σ΄ αυτό το θεσμό, να ορίσουν εγγράφως του εκπροσώπους τους αποστέλλοντας το σχετικό έγγραφο ταχυδρομικά ή να το επιδώσουν στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας ( Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πληροφορίες κ. Λάχανη Όλγα, τηλέφωνο 23333-50111) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013. Οι δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα : «Συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στη διεύθυνση: laxani@alexandria.gr

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο και τα άλλα όργανα διοίκησης του δήμου.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Κοινοποίηση