Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανάθεση υπογραφής εγγράφων και πιστοποιητικών στον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Στεργιόπουλο Γρηγόριο.

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/αριθ. 87/07-06-2010), με τις οποίες συστήθηκε-συγκροτήθηκε ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006).
3. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και της διοικητικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων πολιτών και των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 . Αναθέτουμε στον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Στεργιόπουλο Γρηγόριο την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των κάτωθι αναφερόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών:
α) των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται με βάση τα στοιχεία του Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
β) των βεβαιώσεων για την κατοικία, εκτός αυτών της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006 που αφορά τη μεταδημότευση.
γ) των βεβαιώσεων για τον πληθυσμό του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
δ) των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μεταβίβασης ζώων, μελισσοσμηνών κλπ.
ε) της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
στ) της επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο έγγραφο ή ακριβές φωτοαντίγραφο, κατά τα ισχύοντα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας.
ζ) των αποδεικτικών παραλαβής δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων που κοινοποιούνται στο Δήμο.
2 . Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Δημοτικών Ενοτήτων. 
3 . Η παρούσα απόφαση ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Κοινοποίηση