Ανάρτηση Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Αλεξάνδρειας για Δημόσια Διαβούλευση

 
 
Σας γνωστοποιούμε πως τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
H Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή από  16-12-2014 έως 30-12-2014.
Παρακαλούμε για οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο σας, να αποστέλλετε ενυπόγραφο έντυπο στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
kotaidou@alexandria.gr
nikolopoulou@alexandria.gr
 
Στο κάτωθι συνημμένο υπάρχει  το αρχείο του σχεδίου διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών.
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς