Αναλυτική διακήρυξη υπηρεσίας: “Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων”

Μέγεθος γραμματοσειράς