Αναλυτική διακήρυξη υπηρεσίας: «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων»

Μέγεθος γραμματοσειράς