Ανακοινώθηκαν τα Τελικά αποτελέσματα για την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τους Πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη καθαριστών / καθαριστριών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Οι Πίνακες έχουν ως εξής:

α) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕΡΙΚΗΣ – 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

β) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕΡΙΚΗΣ – 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

γ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 6,5 ώρες ημερησίως) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23333 – 50144 & 50121

 

Η
Επιτροπή Διαγωνισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς