Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοινώθηκαν τα Οικονομικά στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούλιο του 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2021.

Ο
∆ήµαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Ιουλίου 2021

Κοινοποίηση