Ανακοινώθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας οι προσληφθέντες για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης δύο μηνών.

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. τον κανονισμό προσωπικού

  2. τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών

  3. το άρθρο 14, παρ.2 του Ν.2190/94

  4. τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/2003

  5. τις ΠΥΣ 236/94, 55/98, 33/06

  6. την περιπτ. α της παρ 3 και την παρ 5 του άρθρου 3 της ΥΑ 25027/84

  7. τις έκτακτες και παροδικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν

  8. την αριθ.89/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για την πρόσληψη προσωπικού

  9. την με αριθ.πρωτ.425/20-05-2013 ανακοίνωση για την πλήρωση των θέσεων

  10. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε τους κάτωθι για το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Όνομα

Πατρός

Ειδικότητα

Διάρκεια απασχόλησης

1.

ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π.Ε

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

2.

ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ

Π.Ε

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

3.

ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

4.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ.Ε.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

5.

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ.Ε.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

6.

ΚΩΤΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

7.

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

Υ.Ε

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

8.

ΜΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Υ.Ε

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Από 04-06-2013

Έως 03-08-2013

9.

ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Υ.Ε

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

10.

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Υ.Ε.

ΦΥΛΑΚΩΝ

Από

04-06-2013

Έως

03-08-2013

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς