Ανακοίνωση του ΟΓΑ για την πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων

 

Πληρωμή των Πολυτεκνικών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Από τη Διοίκηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ανακοινώθηκε ότι:

Ι. Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του Δ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν σε 370.019 οικογένειες την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011: Από αυτό το δίμηνο πληρωμής και εφεξής η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων θα γίνεται μόνο μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.
Στους επιδοματούχους που δεν απογράφηκαν και δεν άνοιξαν λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ. από το δίμηνο αυτό δεν θα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα μέχρις ότου φροντίσουν και αυτοί να απογραφούν. Στους επιδοματούχους αυτούς θα σταλεί από τον ΟΓΑ σχετική ενημερωτική επιστολή. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 97.358.816,82 ευρώ.

ΙΙ. Στο Δ’ δίμηνο πληρωμής θα εφαρμοστεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν.3918/2011. Λόγω της εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης στους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ποσό πολυτεκνικού επιδόματος, θα συμψηφιστεί με το ποσό του πολυτεκνικού επιδόματος του τρέχοντος διμήνου και μέχρις εξοφλήσεως του.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς