Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας προς τους Ιδιοκτήτες Δεσποζόμενων Ζώων Συντροφιάς

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
 
Σύμφωνα με το ν. 4039/2012, άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014, ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται :
 • να μεριμνά για την σήμανση και την καταγραφή του ζώου του καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας 
 • να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο
 • να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του 
 • να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό
 • να μην εγκαταλείπει το ζώο του
 • να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας 
 • να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες
 • να προσκομίζει ή να αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του 
Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης σκύλου :
 • μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό
 • οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους
 • για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.
Η διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων των ανωτέρω νόμων επιφέρει την επιβολή προστίμων.
 
Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης


Τόκας Σωτήριος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς