Ανακοίνωση των τελικών προσληφθέντων για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Ανασυνταγμένοι πίνακες)

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα ονόματα των επιτυχόντων στις ειδικότητες Κοινωνικών Επιστημών, Ψυχολόγων και Οικονομικής Κατεύθυνσης για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.
 
Τους ανασυνταγμένους Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογίας θα τους βρείτε στο συνημμένο αρχείο

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς