Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση του νερού της πισίνας του κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα αποτελέσματα από την ανάλυση του νερού της πισίνας του κολυμβητηρίου που πραγματοποιήθηκε  από το εργαστήριο μικροβιολογίας της πιστοποιημένης εταιρίας AGROLAB, έδειξαν ότι οι κολυμβητικές δεξαμενές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για κολυμβητική χρήση όπως φαίνεται και από το συνημμένο επίσημο έγγραφο που μας έχει αποσταλεί. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αναλύσεις για την υπόλοιπη κολυμβητική περίοδο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς