Ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου εκτελούνται εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων στους οικισμούς του Δήμου.
 
Παρακαλούνται οι δημότες να διευκολύνουν τα μέλη των συνεργείων στην εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην υπάρχουν λάθη στην απεικόνιση των ιδιοκτησιών τους. 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς