Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση σχετικά με τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας

 

Ανακοίνωση
σχετικά με τις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών
προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας


Σύμφωνα με το άρθρο 170 του N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) προβλέπεται:

1. Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

2. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) αναφέρεται «προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας», «επιτροπή» και «Υπουργός Οικονομικών», νοούνται αντίστοιχα ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, η δημαρχιακή επιτροπή και το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Για την άσκηση της αρμοδιότητας του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής.

3. Στους οφειλέτες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οποίων η ταμειακή υπηρεσία διεξάγεται δια των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων είναι εκείνα της προηγούμενης παραγράφου.

4. Το παράβολο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, κατατίθεται υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας στην ταμειακή τους υπηρεσία και, ελλείψει αυτής, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

5. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις.

 

Επίσης η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σε αυτή παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) Καθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυποχρέους, περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενήμερους για τα χρέη προς το Δημόσιο και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού, πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν.1882/90 και δεν υφίστανται άλλες δεσμεύσεις χορήγησής του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20του ν.2648/98.
β) Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του οφειλέτη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.2648/1998 ή άλλων ειδικών διατάξεων. (ήτοι αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πχ η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ)
γ) Αναστέλλει την εκτέλεση του μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), ήτοι η αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.

δ) Αναστέλλεται η ποινική διαδικασία που αφορά το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄), όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο διαρκεί η διευκόλυνση και ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους αυτής, καθώς επίσης αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή εάν άρχισε, διακόπτεται η εκτέλεσή της. Αναστέλλεται επίσης η εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄). (άρθρο 19 παρ.1 Ν.2648/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 65 του Ν.3842/2010)

Οφειλή που έχει υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής και ο οφειλέτης είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτής, απαλλάσσεται:
α) ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν το ποσό της κάθε δόσης της διευκόλυνσης από την ημέρα χορήγησης αυτής και μετά,
β) του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης την ημέρα καταβολής αυτής, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής. 
Με την καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της διευκόλυνσης επέρχεται απώλεια των ως άνω ευεργετημάτων. (άρθρο 19 παρ.2 Ν.2648/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 65 του Ν.3842/2010)
Σε περίπτωση αιτήματος εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης και πληρωμής αυτών, εκπίπτεται ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό αυτό. Στην εφάπαξ εξόφληση, ως ανωτέρω, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, για τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις αυτής.

Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερημερία του οφειλέτη και στην επιβάρυνση της οφειλής με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ούτε στην καταβολή ολόκληρης της οφειλής, όταν αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως η πληρωμή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας για μεταβίβαση αυτοκίνητου ή η πληρωμή του επιμεριστικού φόρου κληρονομιάς για τη μεταβίβαση του ακινήτου που κληρονομήθηκε. (παρ.2 άρθρο 13 Ν.2648/98)

Συγκεκριμένα για το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων όπως η παραχώρηση από τον Δήμο των κοινόχρηστων χώρων έναντι δημοτικού τέλους για τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων και την καταβολή του τέλους προβλέπεται το εξής:

Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο δήμο με μετρητά (άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Το δεύτερο εδάφιο της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 13 αντικ. με τηνπαρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, ΦΕΚ 137/04 τεύχος Α’)

Για περισσότερες πληροφορίες όπως προσέλθετε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

 

Κοινοποίηση