Πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Γάλακτος “ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την ενημέρωση των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης για: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της δραστηριότητας “Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος”της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1904090824, και η οποία είναι υφιστάμενη στο Δήμο Αλεξάνδρειας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», (υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας– Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις και της 2ης Ομάδας– Υδραυλικά έργα)».

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΟΜ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Συνημμένα: Δέλτα Τρόφιμα ΑΒΕΕ

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς