Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους για χορήγηση άδειας χρήσης χώρου στις εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αλεξάνδρεια 21.06.2011

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

Αριθ. πρωτ. 24346 

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας

γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου στις εμποροπανηγύρεις:α) της θρησκευτικής εορτής της «Αγίας Κυριακής»,  (διάρκεια του πανηγυριού καθορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες, (5-8 Ιουλίου 2011)},β) της θρησκευτικής εορτής της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου», {διάρκεια του πανηγυριού καθορίζεται σε επτά (7) ημέρες (11-17 Αυγούστου 2011)}, ότι καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011

 Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια χρήσης χώρου είναι τα εξής :
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (Χορηγείται από το Δήμο).
2. Ταµειακή απόδειξη τρέχοντος έτους
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής (Αλλοδαποί) επικυρωμένη.
4. Βιβλιάριο Υγείας για πώληση τροφίμων (λουκουμάδες-ξηρούς καρπούς κ.λ.π.)
5. Υπεύθυνη Δήλωση αποκλειστικής πώλησης Εκκλησιαστικών Ειδών
6. Άδεια Άσκησης Υπαίθριου (Πλανόδιου ή Στάσιμου) Εμπορίου.

Για τους λοιπούς εμπόρους φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας άσκησης επιτηδευματία από την αρμόδια ΔΟΥ.

Η κλήρωση των θέσεων τοποθέτησης στους δικαιούχους χορήγησης άδειας, θα γίνει με δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί από πενταμελή επιτροπή που ορίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο και η οποία θα πραγματοποιηθεί:
α) στις 04-07-2011 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 – 12.00 για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής.
β) στις 01-08-2011 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 – 12.00 για την εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως της Θεοτόκου.                                                        

 

Ο Δήμαρχος 

 

Φώτιος Δημητριάδης

 

Συνημμένα έγγραφα: 

Κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Δήμου Αλεξάνδρειας

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς