Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών από τους τελικούς επιτυχόντες – προσληπτέους Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, στην ενότητα «Προσλήψεις» έχουν αναρτηθεί-δημοσιευθεί οι πίνακες των τελικών επιτυχόντων – προσληπτέων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.52878/21-08-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/τ.Β’/22-08-2020), προς απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων που επικαλούνται στην αρχική αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους, οι εν λόγω επιτυχόντες καλούνται να καταθέσουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα αποδεικτικά έγγραφα αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις, περιλαμβάνονται στο “ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” και “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ” της παραπάνω ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/τ.Β’/22-08-2020).

Σε εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ, η υποβολή των αιτήσεων με συνημμένα όλα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ως άνω δικαιολογητικά, τα οποία και θα αναγράφονται στην αίτηση, θα γίνεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxol.kathar@alexandria.gr .

Το ΦΕΚ της παραπάνω ΚΥΑ όπου ορίζονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και υπόδειγμα της αίτησης έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, στην ενότητα «Προσλήψεις».

Περαιτέρω λεπτομέρειες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις παρέχονται και στη συνημμένη υπ’ αριθ. 52878/21-08-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3485/τ.Β’/22-08-2020).

Επισημαίνεται ότι κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση κλπ έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, σε πρωτότυπη μορφή – με νόμιμη ισχύ πρωτοτύπου – χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή γνήσιο υπογραφής ή λοιπές επιπλέον ενέργειες και διαδικασίες, μέσω και της ιστοσελίδας www.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς του στο “TaxisNet”.

(ΜεΔ)
Ο

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Συνημμένα:

 

 

 

Κοινοποίηση